A quen afecta?

Todas as empresas e entidades públicas como son os Concellos que teñan asalariados, están obrigados a rexistrar o horario dos empregados e gardalo durante catro anos.

Só quedan exentos os seguintes traballadores:

Sancións

Non cumprir coa normativa do control horario supón incorrer en infraccións que poden ir desde 60€ ata os 187.515€, para as infraccións moi graves.

En 2020 a administración afirmou que endurecerían as medidas e que o período de adaptación á normativa terminouse.

Sendo unha das súas principais prioridades, xa se puxeron en marcha campañas de control horario nas diferentes comunidades autónomas.

Especial Concellos

Como cumprir coa nova Lei para evitar sancións?

Solución temporal pouco recomendada

Papel

Algúns concellos e empresas tentan rexistrar o horario en papel, pero moitos destes seguen incumprindo a Lei sen sabelo, por fallos no rexistro ou por incumprimento dalgunhas normas difíciles de levar a cabo manualmente.

Os sectores que contan con quendas rotativas, teletraballo, empregados a tempo parcial, empregados para os fins de semana… son os que máis problemas poden ter.

Solución recomendada

Rexistro Presenza é un Software moi económico, que permite seleccionar só as opcións necesarias para cumprir a Lei.

Sen instalacións, Sen permanencias, Sen complicacións.

Rexistre e consulte online en tempo real e desde calquera dispositivo, as horas traballadas dos empregados de forma sinxela e segura:

  • Desde computador, tablet, app móbil… (co rexistro da IP e xeolocalización de localización)
  • Por recoñecemento Facial, con tarxeta ISO RIFD ou chaveiro RFID.
  • Informes Diarios de Rexistro Actividade.

Agasallo incluído: Un mes de proba sen compromiso. Almacenamento seguro de documentos compartidos na nube, Axenda de Eventos e Xestión Vacacións e Incidencias. Todo isto sen custo engadido.

Consegue o mellor software para rexistrar a xornada dos empregados e cumprir coa lei Española

Consegue con nós o mellor prezo e servizo