¿A quen afecta?

Todas as empresas e entidades públicas como son os Concellos que teñan asalariados, están obrigados a rexistrar o horario dos empregados e gardalo durante catro anos.

Só quedan exentos os seguintes traballadores:

Sancións

Non cumprir coa normativa do control horario supón incorrer en infraccións que poden ir desde 60€ ata os 187.515 euros, para as infraccións moi graves.

En 2020 a administración afirmou que endurecerían as medidas e que o período de adaptación á normativa terminouse.

Sendo unha das súas principais prioridades, xa se puxeron en marcha campañas de control horario nas diferentes comunidades autónomas.

Como cumprir coa nova Lei para evitar sancións?

Solución temporal pouco recomendada

Papel

Algunhas empresas tentan rexistrar o horario en papel, pero moitas destas seguen incumprindo a Lei sen sabelo, por fallos no rexistro ou por incumprimento dalgunhas normas difíciles de levar a cabo manualmente.

Os sectores que contan con quendas rotativas, teletraballo, empregados a tempo parcial, empregados para os fins de semana… son os que máis problemas poden ter.

Solución recomendada

Software moi económico, que permita seleccionar só as opcións necesarias para cumprir a Lei.

Sen instalacións, Sen permanencias, Sen complicacións

Rexistre e consulte online, en tempo real e desde calquera dispositivo, as horas traballadas dos seus empregados de forma sinxela e segura:

  • Válido para diferentes modalidades de contrato.
  • Desde computador, tablet, app móbil… (con rexistro de IP e xeolocalización de localización)
  • Informes Diarios de Rexistro Actividade.
    • Posibilidade de fichaxe con Recoñecemento Facial, con tarxeta ISO RIFD ou llavero RFID.

Agasallo incluído: Almacenamento seguro de documentos compartidos na nube. Sen custo engadido.

Consegue o mellor software para rexistrar a xornada dos teus traballadores e cumprir coa lei Española

Consegue o mellor prezo e servizo