Especial Centros Educativos

Rexistro da Xornada Laboral

Para todo o persoal docente e non docente

Rexistre a xornada laboral e controle as incidencias

Trátase dunha aplicación que esta na nube para levar a cabo o Rexistro da Xornada Laboral de todo o persoal docente e non docente do centro. 

O persoal pode realizar as marcaxes das entradas e saídas tanto desde un ordenador do centro educativo, desde unha tablet simulando un teclado numérico, como desde un ou varios equipos físicos instalados nas instalacións ou aulas que lle permita as fichaxes tanto por tarxeta como por chaveiro e/ou por recoñecemento facial. 

Estes equipos tamén poden abrir portas automáticas cando un empregado ficha ou presenta a súa tarxeta, chaveiro e/ou por recoñecemento facial.

Cada empregado poderá consultar e descargar os seus rexistros da xornada laboral, por días ou mes. O centro poderá facelo tamén por departamentos. As descargas serán en formato PDF o en formato Excel o CSV.

Supervise en tempo real as horas traballadas

Sistema de control horario

Poderá consultar en tempo real e desde cualquer equipo dentro do centro educativo todos as marcaxes e horas traballadas de todo o persoal.
Documentación de traballo compartida

Xestión documental

Poderá xestionar as convocatorias dos órganos colexiados do centro, actas, achegar arquivos. Toda a información está organizada por departamentos. Os Centros Educativos poderán recoller de forma centralizada os xustificantes, tickets de gastos e calquera outro documento que necesite.

Solicite a súa demo gratuita

Ideal para centros educativos, academias que tamén teñen persoal desprazado realizando o seu traballo fora da oficina: teletraballo, técnicos, comerciais, conductores, etc.