Especial Centros Educativos

Rexistro da Xornada Laboral

Para todo o persoal docente e non docente

Rexistre a xornada laboral e controle as incidencias

Trátase dunha aplicación en liña, para levar a cabo o Rexistro da Xornada Laboral de todo o persoal docente e non docente do centro.  O persoal pode realizar as marcaxes das entradas e saídas tanto desde un ordenador no centro  educativo como desde un ou varios equipos físicos instalados nas instalacións que lle permita as fichaxes tanto por tarxeta como por chaveiro e/ou por recoñecemento facial.  Estes equipos tamén poden abrir portas automáticas cando un empregado ficha ou presenta a súa tarxeta, chaveiro e/ou por recoñecemento facial. Cada empregado poderá consultar e descargar os seus rexistros da xornada laboral, por días ou mes. O centro poderá facelo tamén por departamentos. As descargas serán en formato PDF o en formato Excel o CSV.
Supervise en tempo real as horas

Sistema de control horario

Poderá consultar en tempo real e desde cualquer equipo dentro do centro educativo todos as marcaxes e horas traballadas de todo o persoal.
Documentación de traballo compartida

Xestión documental

Poderá xestionar as convocatorias dos órganos colexiados do centro, actas, achegar arquivos. Toda a información está organizada por departamentos. Os Centros Educativos poderán recoller de forma centralizada os xustificantes, tickets de gastos e calquera outro documento que necesite.

Solicite su demo gratuita

Ideal para empresas que tienen personal desplazado realizando su trabajo fuera de la oficina: teletrabajo, técnicos, comerciales, conductores, etc.